Telefonické objednávky: +420 511 44 04 94
NÁKUPNÍ KOŠÍK: PRÁZDNÝ
KATEGORIE
TOP PRODUKTY

1. Podle § 619 zákona č. 40/1964 / Občanský zákoník / Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujúcim.Ak zjistíte vadu výrobku během záruční doby máte právo na reklamaci.

Příjem reklamaci - balíky posílejte výhradně poštou na vlastní náklady, jako doporučenou zásilku. O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat emailem.

Reklamované zboží zasílejte poštou na adresu:

Ing.Gabriela Maskaľová

1.mája 8

07301 Sobrance

Slovenská republika

V případě, že reklamujete kamery do auta značky TRUECAM A3, A4, A5S, A7S reklamaci zašlete přímo do servisu na adresu:

VSP DATA a.s.

Service Park Area

Průmyslová 1181

391 02 Sezimovo Ústí II

- K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěn a zbaven všech nečistot.

- Přiložte kopii dokladu o koupi - fakturu, která zároveň slouží jako jako záruční list.

- Dále přiložte reklamační protokol, který si můžete stáhnout: [reklamační protokol - ke stažení]

- V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o tentýž zboží.

- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace

Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde: [Formulář - odstoupení od smlouvy]

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. První den 14ti denní lhůty je den následující po převzetí. Tzn. převzetí v pátek znamená, že prvním dnem je sobota.
 • K vracenému zboží přibalte krátký dopis, kde volnou formou uvedete, že odstupujete od smlouvy ve 14ti dnech. 
 • Zboží odešlete do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu SpyMarket s.r.o., Priemyselná 45, 07101 Michalovce
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

POSTUP:

1.) Zboží nám prosím zašlete nejpozději do 14 dnů od doručení.

2.) Přiložte dopis o odstoupení od koupě zboží, kde uvedete

    - Vaše jméno, adresu a telefonní číslo,

    - Číslo účtu, na které vám budou peníze vráceny,

    - Číslo faktury,

    - Váš podpis a datum.

3.) Zpět zbožím nám zašlete i originál doklad o koupi.

4.) Zboží zasílejte v původním obalu / v původní krabici nebo jiném původním balení /, tak aby se při doručení nepoškodil nebo neumazal.

Prosím, neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme a vrátí se Vám zpět, čímž Vám vznikají zbytečné náklady na poštovné.

Podle zmíněného zákona jsme vám povinni vrátit částku zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, avšak běžně vyřizujeme vrácení plateb v době kratší než 14 dní převodem na váš bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím nebo bylo zboží zasíláno do zahraničí se zvýšenou sazbou poštovného. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

Od kupní smlouvy nelze odstoupit:

 • u jednotlivých částí zvýhodněných setů zboží - je možné vrátit pouze kompletní set (pokud to charakter jednotlivých položek nevylučuje),
 • u produktů, jejichž charakter to neumožňuje z hygienických důvodů (např. spy sluchátka),
 • u produktů upravených na přání zákazníka,
 • u zásilky obsahující software či audio / video nahrávky.
 • pokud nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čem rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, jelikož obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Odstoupení v těchto případech je možné uznat, pokud nám do 24 hodin od obdržení sdělíte telefonicky nebo emailem, že zařízení je nefunkční nebo poškozené.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu

1.    Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@spionsvet.cz

2.    Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.    Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.    U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.    Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.    Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.    Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.    V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.    Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

AKCE
KVALITA
Nabízíme kvalitní produkty. Jsme výhradním dovozcem jednotlivých značek.
SPOKOJENOST
Garance vrácení peněz do 14 dnů. Pokud se zbožím nebudete spokojeni, vrátíme Vám plnou částku.
ZÁRUKA
Zajišťujeme bezproblémové a rychlé vyřízení reklamací a záručních oprav. Záruka: 2 roky.
RYCHLÉ DORUČENÍ
Zboží, které máme skladem odesíláme do 48 hodin.
SORTIMENT
Nejnižší cena a jedinečnost špionážní techniky